Združenie technických a športových činností Krasňany

Úvod

V roku 1953 vznikol v Krasňanoch na podnet Jána Vrábla Zväzarm. Spočiatku sa orientoval na výcvik brancov. V tom istom roku vznikla na starej tehelni prvá tréningová strelnica. Zažili veľa dobrého i horšieho, ale už rok po vzniku začala organizácia stagnovať. Tento stav trval do roku 1963, keď sa novým predsedom stal Tomáš Trnka, ktorý v tom čase súťažne strieľal za Martin. Začal trénovať na starej tehelni, neskôr sa o streľbu začali zaujímať aj ďalší mladí chlapci – Štefan Ripel, Slavomír Trnka, Milan Cigánik. Utvorili nový výbor a začali s úpravou strelnice. Získali nové zbrane, pribudli ďalší členovia. Začali sa zameriavať na športovú streľbu. Už takmer dobudovaná strelnica padla za obeť družstevným kravám, a tak sa krasnianski zväzarmovci v roku 1969 pustili do výstavby novej strelnice vo Vrbine. Trvala celých päť rokov. V roku 1981 usporiadali prvé preteky O putovnú valašku. Do roku 1999 sa uskutočnilo 19 ročníkov. Už v krátkom čase by sa mal uskutočniť jubilejný 20. ročník na strelnici v Bánovej. Sláva krasnianskych strelcov bola veľká. Tomáš Trnka získal viacero titulov majstra okresu, Štefan Ripel šesť, Stanislav Trnka dva. Juraj Trnka sa v roku 1983 stal dokonca majstrom Slovenska v kategórii dorastencov, desaťkrát bol majstrom kraja, sedemkrát majstrom okresu. Druhé miesta ani nespomíname. Strelecký klub v Krasňanoch oficiálne existoval do roku 1993, kde bolo potrebné obnoviť registráciu, ktorá sa žiaľ nezrealizovala. Ostal už len názov ZTŠČ Krasňany a bol vedený pod Slovenským streleckým zväzom. Strelnica sa od roku 1999 nedá používať na súťaže, len na suché tréningy. Napriek tomu sa svojmu obľúbenému športu venujú aj ďalej. Dňa 22. 5. 2014 zasadli prví členovia prípravného výboru združenia Bc. Peter Bosík, Zuzana Santorisová, Ing. Marián Bujný, Ing Naďa Bujná, Ing. Mgr. Peter Kurta a schválili nové stanovy športového klubu OZ s pôvodným názvom Združenie technických a športových činností Krasňany skr. ZTŠČ Krasňany, ktoré schválilo a zaregistrovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 3.6.2014.

 

Strach zo zbraní je znakom sexuálnej a emocionálnej nedospelosti… /Sigmund Freud /