Združenie technických a športových činností Krasňany

Akcie klubu

Dňa 13.12.2014 o cca 9:00h sa uskutoční varenie vianočnej kapustnice a vianočného punču pre členov klubu na strelnici v Krasňanoch. Týmto Vás srdečne pozývame

Vianocny punc 1.