Združenie technických a športových činností Krasňany

2% na rok 2018

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie technických a športových činností Krasňany, budete potrebovať nasledovné formuláre, ktoré sa nachádzajú na uvedenej stránke.

Pred vytlačením skontrolujte či tam je rok 2017.

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2018 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Obchodné meno alebo názov:

Združenie technických a športových činností Krasňany

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Okružná 176, Krasňany 013 03

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42387647