Združenie technických a športových činností Krasňany

Z činnosti krúžku

Náš strelecký krúžok sa bude zaoberať výlučne športovou streľbou zo vzduchovej pušky.   

Žiaci sa na krúžku naučia:

–      popis hlavných častí vzduchovej pušky,

–      základy bezpečnosti počas streľby,

–      základy zaobchádzania so zbraňou (vzduchovkou),

–      techniku streľby – zaujať správnu polohu v ľahu, strávne mieriť, dýchať a spúšťať spúšť,

–      streľbu s oporou a bez opory v polohe ležmo,

–      význam streleckých pomôcok – strelecký remeň, rukavica, kabát,

–      ako sa robí korekcia mieridiel,

–      rozptyl rán – vyhodnotenie striel, počítanie zásahov,

            –      ošetrovanie zbraní a streleckého materiálu a ich uskladnenie.

Pre spestrenie krúžkovej činnosti si vyskúšame streľbu aj z iných zbraní – ostrých  (9 mm pištoľ, guľovnica vz. 85, malorážka, a iné…).

Zavedieme a zorganizujeme strelecké súťaže.

Krúžok je otvorený všetkým žiakom druhého stupňa Spojenej školy Belá. Budúci záujemcovia sa môžu prísť kedykoľvek na činnosť krúžku pozrieť, vítaní sú i rodičia žiakov.

 

Čo sa týka materiálovo-technického zabezpečenia krúžku, to sa snažíme neustále budovať a vylepšovať či už svojpomocne alebo formou sponzorov. V prípade záujmu o sponzoring nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme za Vašu podporu.