Združenie technických a športových činností Krasňany

Oznamy krúžku

Momentálne prebieha príprava vzduchoviek, ktorých máme zatiaľ 7 ks (z toho jedna úplne nová) a 1 ks vzduchovú pištoľ. Tento týždeň budem v škole chystať ďalšie potrebné veci, aby sme už od 26.10.  mohli začať s oboznamovaním sa s činnosťami – bezpečnosť, atď…