Združenie technických a športových činností Krasňany

Športové aktivity – oznamy, pozvánky…

Pozvánka na športovú aktivitu pre detí a mládež.

Dňa 9.8.2014 sa uskutočni v Krušetnici športová aktivita pre deti a mládež v rámci Národného projektu KomPrax. Bližšie info cez kontakt.

Akcia úspešne ukončená. Všetci zúčastnení sa domov vrátili živí a zdraví a plní elánu :-). Ďakujeme